Páginas

sábado, 25 de fevereiro de 2012

O HOME-ÁRBORE - THE TREE-MAN

— Son un tipo totalmente autosuficiente, son o que se pode chamar un home-árbore. Non preciso ninguén ao meu redor, non dependo de ninguén, non confío en ninguén —díxolle el a ela da que degustaba o café como se fose algo alleo á realidade, só un sopro de brisa cuxo sinal desaparecería para sempre após a derradeira pinga.

— Que queres dicir? —preguntou ela.

El non respondeu. Só quitou os zapatos, de xeito que ela puido ver que no canto de pés, tiña raíces. Con todo, os vermes estaban a lle devorar aquelas raíces.

— É un home, un macho típico, non hai dúbida —pensou ela—. Non ten hixiene nin sequera aí embaixo...&   &   &"I am a fully self-sufficient fellow, I am what one could call a tree-man. I don't need anyone by me, I don't depend on anyone, I don't rely on anyone", he said to her while tasting the coffee as if it were something unlinked with reality, just a blow of breeze whose signal would disappear forever after the last drop.

"What do you mean?", she asked him.

He didn't answer. He just took his shoes off, so she could see the man didn't have feet, but roots. However, worms were devoring those roots.

"He's a man, a typical male one, definitely... He has no hygiene even there...", she thought.

© Frantz Ferentz, 2012

Sem comentários: