Páginas

sexta-feira, 20 de janeiro de 2012

O AGASALLO - THE PRESENT


Ela comezou a abrir o agasallo de aniversario emocionada. Había moito papel, capas e capas de papel de agasallo. Alternaba a ollada entre el e o paquete que lle agasallara. Ela sabía perfectamente que se trataba dun libro, non podía ser outra cousa. Mais tamén sabía que aquel libro non era un calquera, non era daqueles que se acostuman a ofrecer polo aniversario.

Cabo de moitos segundos, chegou á capa. Era dun cartón suave, dunha cor rosada nidia moi interesante. Mais aquela era a contracapa, sen letras.

Axiña virouna. Entón leu o título. O seu corazón aínda acelerou máis. El, atento aos movementos dela, ampliou o sorriso. Ela leu o título do libro en voz alta:

«Compra e Uso das Bragas. Manual de instrucións».

Ela comezou a chorar suavemente, en saloucos. El atribuíuno á emoción... Non estaba avezada a aquel tipo de agasallos. Non, como ía estalo? Nunca usaba bragas.

&  &  &

She began to unwrap her birthday present; she was completely moved. There was a lot of paper around the parcel, layers and layers of paper. She alternated her glancing between the parcel and him. She was absolutely sure that it was a book, it coudn't be anything else. She also knew that the book in question couldn't be a normal one, it wasn't one of those usual books people give as a birthday present.

After quite a long time she reached the book cover. It was made of a soft light-pink cardboard. But that was the back-cover, without any letters.

She turned it up. Then she could read the title. Her heart speeded up. Meanwhile he was staring at her movements; then he grinned. She read the title aloud:

«Buying and Using Knickers: Instruction Manual»

She began to cry, softly, just sobbing. He thought it was because of the moment's emotion... She was not used to getting that kind of presents. How would she? She never used knickers.© Frantz Ferentz, 2012


Sem comentários: