Páginas

quinta-feira, 15 de setembro de 2011

OitoDespois de pór a nota (suspenso), as palabras do exame comezaron a recolocarse. Na primeira liña apareceu escrito: «Teña piedade, profesor, foi un exame moi complicado»; na segunda comezou a letra daquela canción que dicía: «For he's a jolly good fellow...»

Sem comentários: