Páginas

sábado, 18 de dezembro de 2010

sixty six

    A grande poetisa, o ego máis lírico do panorama nacional, recebeu a visita dun ser fantasmagórico sob a aparencia do espírito dalgún poeta atormentado do Romantismo. Eran as catro da madrugada, nun cuarto calquera dun luxoso hotel, na véspera de recoller outro premio literario.
    O espírito díxolle á insigne poetisa:
    - O teu espírito é todo talento. Xa alcanzaches a inmortalidade. Queres que che faga unha estatua?
    O ego da poetisa medrou aínda máis. Ela ergueuse, foi á mesa e escrebeu un breve poema. Despois díxolle ao fantasma:
    - Quero.
    O fantasma abriu os brazos e recitou algo incomprensíbel mentres a muller se deixaba caer na cama co ego a lle estoupar por cada poro da pel.
    Ás oito e media da mañá, a muller da limpeza entrou no cuarto e atopou unha estatua de marfín de tamaño natural na cama, co rostro da poetisa e mesmo co seu camisión, mais da poetisa non había rastro, embora aínda aboiase un certo cheiro a perfume caro no ar da alcoba.


    La gran poetisa, el ego más lírico del panorama nacional, recibió la visita de un ser fantasmagórico bajo la apariencia del espíritu de algún poeta atormentado del Romanticismo. Eran las cuatro de la madrugada,en una habitación cualquiera de un lujoso hotel, la víspera de recoger otro premio literario.
    El espíritu le dijo a la insigne poetisa:
    - Tu espíritu ya es todo talento. Ya has alcanzado la inmortalidad. ¿Quieres que te haga una estatua?
    El ego de la poetisa se creció aún más. Ella se levantó, fue a la mesa y escribió un breve poema. Después dijo al fantasma:
    - Claro que quiero.
    El fantasma abrió los brazos y recitó algo incomprensible mientras la mujer se dejaba caer en la cama con el ego estallándole en cada poro de la piel.
    A las ocho y media de la mañana, la señora de la limpieza entró en la habitación y se encontró una estatua de marfil en la cama, con el rostro de la poetisa e incluso su camisón, pero de la poetisa ni rastro, aunque todavía flotaba un cierto olor a perfume del caro en el aire de la habitación.


    The great poetess, the most lyrical ego of the national literary panorama, got the visit of a ghost-like being under the aspect of some tortured romantic poet. It was four o'clock a.m., in the room of a luxury hotel, the day before getting another literary prize.
    The spirit said to the poetess:
    "Thy spirit is now pure talent. Thou hast reached immortality. Shall I make thee a statue?".
    The poetess' ego blew up even more. She stood up, went into the writing table and composed a short poem. Then she said to the phantom:
    "Yes, thou shallt".
    The phantom opened his arm and said some ununderstable words, while the woman let herself fall on the bed, her ego bursting through each pore of her skin.
    At eight o'clock a.m. the cleaning lady came into the room; there she found a full-size ivory statue lying on the bed. It had the poetess' face and even her same sleeping-shirt, but the poetess was out of sight. Yet there was still some scent of expensive perfume floating in the room.

Sem comentários: