Páginas

sábado, 18 de dezembro de 2010

sixty eight

    - Entón, sabe vostede ben alemán? Teña presente que se trata dunha tradución moi importante. Por esa razón está moi ben paga.
    - Claro que sei ben alemán -dixen eu-. Aquí na casa o alemán é unha das linguas que usamos habitualmente, nicht wahr, mein Mäuschen?... Fálaballe á miña Heidi, desculpe. Envíeme a tradución por emilio.
    Cinco minutos despois eu xa abría un documento que, se tivese estado en xaponés no canto de en alemán, eu teríao entendido igual.
    Daquela ollei para a miña Heidi e díxenlle:
    - Miña rula, seica debería terlle dito ao cliente que embora sexas alemá, non deixas de ser unha boneca inflábel.


    - Bueno, ¿entonces usted sabe bien alemán? Tenga en cuenta que se trata de una traducción muy importante. Y por eso está muy bien pagada.
    - Claro que sé muy bien alemán -dije yo-. Aquí en casa el alemán es una de esas lenguas que usamos habitualmente, nicht wahr, mein Mäuschen?... Perdone, hablaba con mi Heidi. Mándeme la traducción por emilio.
    Cinco minutos después abría un documento que, si hubiese estado en japonés en vez de en alemán, habría entendido igual.
    Entonces miré a Heidi y le dije:
    - Querida, lo mismo debería haberle dicho al cliente que, aunque tú seas alemana, no dejas de ser una muñeca hinchable.    "Well, so you speak German perfectly? Keep in mind this is a very important translation, that's why it's so well paid".
    "Sure, I do speak German quite well, sir", I replied. "German is one of the languages we usually speak at home, nicht wahr, mein Mäuschen? Excuse me, I was talking to my Heidi. Send me the translation by email".
    Five minutes later I was opening an extremely difficult document. If it had been in Japanese instead of in German, I'd have understood more or less the same. Then I glanced at Heidi and told her:
    "Dear, maybe I should have said to the customer that, despite you're German, you are an inflatable doll.

Sem comentários: