Páginas

domingo, 8 de agosto de 2010

sixty four

A/ to Cristina Río López


    A rapariga estacionou a bicicleta embaixo do farol da rúa. Púxolle a cadeíña, colleu a pasta das notas das aulas e encamiñouse cara á biblioteca.
    Mal dera catro pasos, cando un axente a detivo:
    - Non pode estacionar aí a bici -díxolle cun cigarro entre os beizos.
    - E logo -retrucou ela-, hai algún cartaz que o prohiba?
    O axente notou que a cinza lle caía na camisa. A rapariga tiña razón.
    Daquela pousou a man na porra e dixo:
    - É por prevención, para a bicicleta non luxar o farol, entendes meniña?
    - Entendo -respondeu ela-. É posíbel que a bicicleta mexe no farol, coma un can, señor axente...


    La chica aparcó la bicicleta debajo de la farola. Le puso la cadena, recogió la carpeta de apuntes y se dirigió a la biblioteca.
    Apenas había dado cuatro pasos cuando un agente la detuvo:
    - No se puede aparcar ahí la bici -le dijo con un cigarro entre los labios.
    - ¿Y eso? -respondió ella-. ¿Hay algún cartel que lo prohiba?
    El agente notó que la ceniza se le caía en la camisa. La chica tenía razón.
    Entonces llevó la mano a la porra y dijo:
    - Es por precaución, para que la bicicleta no manche la farola, ¿me entiendes, guapa?
    - Claro -respondió ella-. No vaya a ser que la bicicleta se mee en la farola, como un perro, señor agente...    The girl left her bike under the streetlamp. She put the chain around it to keep it safe, took her class notes and began to walk into the library.
    She had hardly made four steps when an officer stopped her:
    "You cannot park your bike here", he said holding a cigarrette between his lips.
    "How come?", she asked. "Is there any sign around here banning it?"
    The officer noticed the cigarrette ash had just fallen on his shirt. The girl was right.
    He put his hand on the truncheon and then he said:
    "It is a matter of precaution, you know, for the bike not to mark the streetlamp, you understand, darling?".
    "Sure", she replied. "There's a serious risk the bike has a pee on the streetlamp, as if it was a dog, Mr. Officer..."


1 comentário:

Anónimo disse...

ahahahahah, molto carina.........