Páginas

segunda-feira, 5 de julho de 2010

fifty two

    A miña avoa, muller analfabeta, non tiña na casa máis libros que os que decoraban o salón, iso é, algúns volumes de enciclopedia con máis de corenta anos que nunca foron abertos. Ademais diso, tiña un pequeno libro con cubertas de plástico escrito en carácteres coreanos que sempre atrouxo a miña atención. Aquel pequeno libro coreano era inseparábel da avoa durante as noites, o cal, durante toda a miña infancia e adolescencia, mantivo aceso o misterio, por que a avoa se choía no cuarto con el sen eu dar entendido como podía ler nel sendo analfabeta e mesmo estando nunha lingua tan estraña. Pensaba eu daquela que a vella tiña se cadra algún poder máxico.
    O misteriou ficou desvelado cando, estando ela doente durante un mes de xullo na aldea, pediume que lle trouxese o seu libro de capas de plástico á súa beira. Cando o tivo consigo, acoploulle moi xeitosamente un mango de vasoiro grazas a un enxeñoso sistema ideado por ela. O libriño ficaba unido ao mango por medio duns cordeis e unha estrutura de plástico que a propia avoa fabricara ela soa había xa moitos anos.
    Despois díxome:
    - Ves aquel mosquito de alí enriba no canto? Con este sistema de meu, podes esmagalo perfectamente co libro. Anda, vai e mátao.


    Mi abuela, mujer analfabeta, no tenía en casa más libros que los que decoraban el salón, es decir, algunos volúmenes de enciclopedia con más de cuarenta años que nunca nadie había abierto. Además, tenía un pequeño libro con tapas de plástico escrito en caracteres coreanos que sempre me llamó la atención. Aquel librito coreano era inseparable de la abuela durante las noches, lo cual, durante toda mi infancia y adolescencia, mantuvo encendido el misterio, porque la abuela se encerraba de noche en su alcoba sin que yo entendiese cómo podía leer siendo ella analfabeta y, más aún, estando el libro escrito en una lengua tan extraña. Me imaginaba entonces que la vieja tendría algún tipo de poder mágico.
    El misterio se develó una vez que, estando ella enferma allá en la aldea durante el mes de julio, me pidió que le trajese su librito con portada de plástico. Cuando lo tuvo consigo, le acopló le acopló un mango de escoba gracias a un ingenioso sistema ideado por ella. El librito quedaba unido al mango por medio de unos cordeles y una estructura de plástico que la propia abuela se había inventando hacía muchos años.
    Después me dijo:
    - ¿Ves aquel mosquito de allí arriba en la esquina? Con este sistema mío, lo puedes aplastar sin problemas con el libro. Anda, ve y mátalo.
    My grandmother, an illiterate woman, did not have more books at home than a few volumes of an encyclopedia to decorate the dining-room, which in fact had never been open during the last forty years. Besides she had a little book whose covers were plastic-made, written in Korean characters, which always attracted my attention. That little book and my grandma were inseparable during all summer nights. That situation turned out an endless mystery for me during my childhood and my adolescence; actually I couldn't understand why she would shut herself in her room with such a weird book since she was illiterate, and even more written in such a strange language. I thought that the old lady had some kind of magic power.
    But the mystery was finally solved one day when she fell ill. It was a July evening at Grandma's village. She asked me to bring her the Korean book. When she got it, she made up a kind of device by fitting a broom handle to the book perfectly held by means of a set of strings and a plastic structure.  It was a system she had invented herself quite a long time ago.
    Then she said to me:
    "Can you see that mosquito up there, on the corner? Thanks to this system of mine you can squash it easily. Go and kill it.
"

1 comentário:

Laura Caro disse...

Me gustan mucho tus últimos microrrelatos y me gusta que estés tan creativo en positivo... eso dice con subtítulos que estás feliz.
Un beso.