Páginas

domingo, 4 de abril de 2010

Thirty two

     A rúa comezou a tremer.
     Espertáronme uns pasos horríbeis que corrían por baixo da miña xanela.
     Aquilo realmente parecía un terremoto.
     De repente, toda a causa esboroou.
     Salváronme os bombeiros de milagre das escombreiras nun terríbel estado de shock.
     Despois informáronme de que as causas do tremor eran descoñecidas.
     Daquela lembrei as palabras daquela muller do tamaño dunha balea, unha colega que non paraba de ir tras de min, cando lle dixen ao teléfono que parase de chamarme:
     - O meu nome significa ira -díxome ela-... Son pura metáfora...
     Tratábase xusto daquilo. Nunca coñecera unha metáfora que pesase máis de 180 quilos.


     La calle empezó a temblar.
     Me despertaron unos pasos aterradores que corrían por debajo de mi ventana.
     La verdad es que parecía un terremoto.
     De repente, la casa se desmoronó.
     Me salvaron los bomberos de puro milagro de entre los escombros en un lamentable estado de
shock.
     Después me informaron de que las causas del temblor eran un misterio.
     Entonces recordé las palabras de aquella mujer del tamaño de una ballena, una colega que no dejaba de perseguirme, después de decirle yo al teléfono que se olvidara de mí:
     - Mi nombre significa ira -me dijo-... Soy pura metáfora...
     Se trataba precisamente de eso. Nunca en mi vida había conocido una metáfora que pesase más de 180 kilos.     The street began to tremble.
     I was waken up by some horrible steps running under my window.
     It actually looked like an earthquake. Suddenly the whole house collapsed.
     I was miraculously rescued from the rubble by the firemen in a terrible state of shock.
     I was later informed that the causes of the trembling were unknown.
     Then I remembered the words of that whale-like woman the previous night, a colleague who had been trying to pick me up unsuccessfully, when I asked her not to keep on ringing me up:
     "My name means wrath... I'm a pure metaphore...".
     That was the point. I had never met a metaphore weighing more than 180 kilos.

Sem comentários: