Páginas

sexta-feira, 19 de março de 2010

Twenty six

    Umberto pasou toda a súa vida adulta a sorrir estupidamente, como se non puidese evitalo. Sorría mesmo cada vez que o seu partido político prescindía del para ser candidato, cada vez que a súa muller mexericaba acerca do seu pobre comportamento sexual, cada vez que se enteiraba de que os seus libros eran usados máis que nada como papel hixiénico. Porén, malia todo, Umberto sempre sorría e até morreu sorrindo.
    Vinte anos despois do seu pasamento, o seu cadáver foi desenterrado. Na súa caveira, por riba da  boca, seguía a haber un círculo de aramio, seguía a sorrir. Aquel era o resultado de ter abusado de tanto aparello de ortodoncia.


    Umberto se pasó toda su vida sonriendo estúpidamente, como si no pudiera evitarlo. Sonreía incluso cada vez que su partido político prescindía de él para ser candidato, cada vez que su mujer largaba su pobre comportamiento sexual, cada vez que se enteraba de que sus libros se usaban sobre todo como papel higiénico. Pero, a pesar de todo, Umberto siempre sonreía y hasta murió sonriendo.
    Veinte años despues de su fallecimiento, su cadáver fue desenterrado. Sobre su cráneo, por encima de la boca, seguía habiendo un círculo de alamabre, seguía sonriendo. Aquel era el resultado de haber abusado de tanto aparato de ortodoncia.    Umberto spent all his adult life smiling stupidly, as though he couldn't avoid it. He even smiled when once and again his political party didn't choose him as a candidate, when once and again his wife gossiped about his poor sexual behaviour, whenever he learned his books were mainly used as toilet paper. However Umberto always smiled and even died smiling.
    Twenty years after his death, his corpse was digged up. On his skull there was still a round metal circle around his mouth, thus he kept on smiling. That was the result of abusing of dental bracketing.

Sem comentários: