Páginas

quarta-feira, 31 de março de 2010

Twenty eight

    A cabeza do tipo calvo repousaba na traseira do asento que había diante de min. O discurso do homenaxeado, a uns metros por riba de nós, xa non podía ser máis tedioso. O calvo sen dúbida adormecía. Eu non podía evitar ollar para aquela calvela inmensa con xa tan pouquiños cabelos, como se fose un planeta en miniatura a piques de ficar deserto. Daquela percateime de que unha esfera diminuta se achegaba a aquela cabeza calva. Máis ninguén se decataba daquilo. A bóla ergueu algúns cabelos e logo extraíu algunhas das ideas do home de embaixo do seu cranio, ideas que tiñan forma de fume. Embaixo de cada cabelo debía haber unha idea. A seguir, a boliña liscou a toda a velocidade, talvez na procura doutra calvela dormente na sala para continuar a recoller ideas.


    La cabeza del calvo reposaba en el respaldo de la butaca que había delante de mí. El discurso del homenajeado, a unos metros por encima de nosotros, ya no podía ser más aburrido. El calvo se había quedado dormido sin duda alguna. Yo no podía evitar mirar aquella calva con tan pocos cabellos, como si fuese un planeta en miniatura, a punto de quedarse desierto. Entonces me di cuenta de que una esfera diminuta se acercaba a aquella cabeza calva. Pero nadie más parecía notarlo. La bola levantó algunos cabellos y luego extrajo algunas ideas del hombre de debajo de su cráneo, ideas que tenían forma de humo. Debajo de cada cabello debía haber una idea. A continuación, la bolita desapareció a toda velocidad, quizás buscando otra calva durmiente en la sala para seguir recogiendo ideas.    The bald man's head was resting on the back of the seat in front of me. The discourse of the honoureed person some metres over us was becoming a pain. The bald man was certainly asleep. I couldn't avoid watching that large bald space, as if it were a miniature planet with so few hairs on it, a planet about to become deserted. It was then when a tiny ball approached to the head. No one perceived it. The ball raised a few hairs and then extracted some of the man's ideas from under his crane, ideas having the form of smoke threads; under each hair was apparently one idea. Then the little ball speeded away, maybe looking for another sleeping bald man's head in the hall in order to keep on collecting ideas.


Sem comentários: