Páginas

quarta-feira, 31 de março de 2010

Thirty one

    Todos os días, no medio da noite, a consciencia do Lois acostumaba saírlle por unha orella, estender unhas finas asas como de fada e comezar a zoar como un mosquito arredor da súa cabeza para telo esperto toda a noite. Adoraba ve-lo home tentar atrapar un mosquito invisíbel por todo o cuarto até caer exhausto na alcatifa, incapaz de durmir. A consciencia do Lois odiaba que a ignorasen máis que nada no mundo... bo, iso é que o Lois fose o director do departamento de asuntos éticos e lle fose infiel saltando as normas.

    Todos los días, en medio de la noche, la conciencia de Luis solía salirle por una oreja, extender unas finas alas de hada y empezar a zumbar como un mosquito alrededor de su cabeza para mantenerlo despierto toda la noche. Le encantaba ver cómo el hombre intentaba atrapar un mosquito invisible por toda la alcoba hasta caer exhausto en la alfombra, incapaz de dormirse. La conciencia de Luis odiaba que la ignorasen más que nada en el mundo... bueno, eso y también que Luis fuese el director del departamento de asuntos éticos y le fuese infiel saltándose las normas.

    Every day in the middle of the night, Lewis' conscience would get out of his head through an ear, spread a couple of thin fee-like wings and begin buzzing like a mosquito around his head to keep him awoken all night. It loved seeing the man trying to catch an invisible mosquito all over the room, and fall finally breathless on the carpet, unable to sleep. Lewis' conscience hated being ignored more than anything else... well, but also the fact of Lewis being the manager of the ethic department and being unfaithful to his conscience by skipping the rules.


Sem comentários: