Páginas

quarta-feira, 31 de março de 2010

Thirty one

    Todos os días, no medio da noite, a consciencia do Lois acostumaba saírlle por unha orella, estender unhas finas asas como de fada e comezar a zoar como un mosquito arredor da súa cabeza para telo esperto toda a noite. Adoraba ve-lo home tentar atrapar un mosquito invisíbel por todo o cuarto até caer exhausto na alcatifa, incapaz de durmir. A consciencia do Lois odiaba que a ignorasen máis que nada no mundo... bo, iso é que o Lois fose o director do departamento de asuntos éticos e lle fose infiel saltando as normas.

    Todos los días, en medio de la noche, la conciencia de Luis solía salirle por una oreja, extender unas finas alas de hada y empezar a zumbar como un mosquito alrededor de su cabeza para mantenerlo despierto toda la noche. Le encantaba ver cómo el hombre intentaba atrapar un mosquito invisible por toda la alcoba hasta caer exhausto en la alfombra, incapaz de dormirse. La conciencia de Luis odiaba que la ignorasen más que nada en el mundo... bueno, eso y también que Luis fuese el director del departamento de asuntos éticos y le fuese infiel saltándose las normas.

    Every day in the middle of the night, Lewis' conscience would get out of his head through an ear, spread a couple of thin fee-like wings and begin buzzing like a mosquito around his head to keep him awoken all night. It loved seeing the man trying to catch an invisible mosquito all over the room, and fall finally breathless on the carpet, unable to sleep. Lewis' conscience hated being ignored more than anything else... well, but also the fact of Lewis being the manager of the ethic department and being unfaithful to his conscience by skipping the rules.


Thirty

    Cando comecei a miña relación con Rilinda, miña mai aconselloume:
    - Non gusto de como ela cheira. Éche ben estraña.
    Tanto me tiña. Eu simplemente namorara dela coma un adolescente. Abandonei todo por ela, mais a relación non daba funcionado. Na fin do Antroido, xusto unha semana despois de termos comezado a nosa relación, ela rompeu comigo sen me dar explicación ningunha. Marchou do cuarto onde fixeramos o amor pola derradeira vez, mais eu seguina. O que descubrín xeoume o sangue: non moraba nun apartamento, mais nun invernadoiro na periferia. Unha vez dentro, ela quitou o disfrace de muller e tirouno: de facto, ela era un repolo que pasara o Antroido disfrazado de muller. Entón comprendín que, de todos os xeitos, a relación non podería ter funcionado, porque eu odio a verdura.    Cuando empecé mi relación con Rilinda, mi madre me aconsejó:
     - No me gusta cómo huele. Es bastante rara.
     Me daba igual. Yo simplemente me había enamorado de ella como un adolescente. Lo había abandonado todo por ella, pero la relación no cuajaba. Al final del Carnaval, justo una semana después de haber empezado la relación, ella rompió conmigo sin darme explicación alguna. Abandonó el cuarto donde habíamos hecho el amor la última vez, pero yo la seguí. Lo que entonces descubrí me dejó de piedra: no vivía en un piso, sino en un invernadero en las afueras. Una vez dentro, ella se quitó el disfraz de mujer y lo tiró por ahí. De hecho, ella era un repollo que se había tirado todo el Carnaval disfrazado de mujer. Sin embargo, entonces comprendí que la relación no podía haber funcionado en ningún caso: yo odio la verdura.
     When I began my relationship with Rilinda, my mother advised me:
     "I don't like how she smells. She's odd".
     I didn't care. I simply fell in love with her like a teenager. I left everything for her, but the relationship didn't work. At the end of Carnival, just a week later we had begun our dates, she broke down with me giving me no explanation. She left the room where we had made love for the last time, but I followed her. What I found up froze my blood: she didn't live in a flat, but in a greenhouse in the outskirts. Once inside, she threw her disguise away and then I saw her real nature: she was actually a cabbage who had spent Carnival time dressed up as a woman. Anyway I then understood that the relationship could have never worked: I hate vegetables.


Twenty nine

    Durante máis de vinte anos, dona Violeta, viúva de dom Joaquim, estivera convidando María a tomar unha cunca de café quente e biscoitos de manteiga caseiros feitas cada mañá. Dona Violeta gozaba de contar á María as súas miserias, goces e sospeitas acerca das súas veciñas, mentres a outra muller se limitaba a tomar tranquilamente os biscoitos co café.
    Dona Violeta nunca deu adiviñado que a Maria era unha sen-lar xorda que vivía da súa fame e do seu enorme sorriso.    Durante más de veinte años, dona Violeta, viuda de dom Joaquim, había estado invitando a María a tomar una taza de café caliente y galletas de mantequilla caseras hechas cada mañana. Dona Violeta disfrutaba contando a María sus miserias, gozos y sospechas acerca de sus vecinos, mientras la otra mujer se limitaba a tomarse tranquilamente las galletas con el café.
    Dona Violeta nunca llegó a adivinar que Maria era una sin-techo sorda que vivía de su hambre y su enorme sonrisa.    For more than twenty years, Dona Violeta, dom Joaquim's widow, had been inviting Maria to have a hot cup of coffee and homemade butter biscuits every evening. Dona Violeta enjoyed telling Maria her miseries, joys and suspictions about her neighbours, while the other woman ate slowly the biscuits together with the coffee.
     Dona Violeta never guessed that Maria was a homeless deaf woman who only had her hunger and her clean grin to make do.Twenty eight

    A cabeza do tipo calvo repousaba na traseira do asento que había diante de min. O discurso do homenaxeado, a uns metros por riba de nós, xa non podía ser máis tedioso. O calvo sen dúbida adormecía. Eu non podía evitar ollar para aquela calvela inmensa con xa tan pouquiños cabelos, como se fose un planeta en miniatura a piques de ficar deserto. Daquela percateime de que unha esfera diminuta se achegaba a aquela cabeza calva. Máis ninguén se decataba daquilo. A bóla ergueu algúns cabelos e logo extraíu algunhas das ideas do home de embaixo do seu cranio, ideas que tiñan forma de fume. Embaixo de cada cabelo debía haber unha idea. A seguir, a boliña liscou a toda a velocidade, talvez na procura doutra calvela dormente na sala para continuar a recoller ideas.


    La cabeza del calvo reposaba en el respaldo de la butaca que había delante de mí. El discurso del homenajeado, a unos metros por encima de nosotros, ya no podía ser más aburrido. El calvo se había quedado dormido sin duda alguna. Yo no podía evitar mirar aquella calva con tan pocos cabellos, como si fuese un planeta en miniatura, a punto de quedarse desierto. Entonces me di cuenta de que una esfera diminuta se acercaba a aquella cabeza calva. Pero nadie más parecía notarlo. La bola levantó algunos cabellos y luego extrajo algunas ideas del hombre de debajo de su cráneo, ideas que tenían forma de humo. Debajo de cada cabello debía haber una idea. A continuación, la bolita desapareció a toda velocidad, quizás buscando otra calva durmiente en la sala para seguir recogiendo ideas.    The bald man's head was resting on the back of the seat in front of me. The discourse of the honoureed person some metres over us was becoming a pain. The bald man was certainly asleep. I couldn't avoid watching that large bald space, as if it were a miniature planet with so few hairs on it, a planet about to become deserted. It was then when a tiny ball approached to the head. No one perceived it. The ball raised a few hairs and then extracted some of the man's ideas from under his crane, ideas having the form of smoke threads; under each hair was apparently one idea. Then the little ball speeded away, maybe looking for another sleeping bald man's head in the hall in order to keep on collecting ideas.


sexta-feira, 19 de março de 2010

Twenty seven

    A súa halitose era tan brutal que mesmo os extraterrestres, cando trataron de abducilo, acabaron abortando a operación.

    Su halitosis era tan brutal que hasta los extraterrestres, cuando trataron de abducirlo, acabaron abortando la operación.

    His halitosis was so lethal that even the aliens, when trying to abduct him, aborted the operation.


Twenty six

    Umberto pasou toda a súa vida adulta a sorrir estupidamente, como se non puidese evitalo. Sorría mesmo cada vez que o seu partido político prescindía del para ser candidato, cada vez que a súa muller mexericaba acerca do seu pobre comportamento sexual, cada vez que se enteiraba de que os seus libros eran usados máis que nada como papel hixiénico. Porén, malia todo, Umberto sempre sorría e até morreu sorrindo.
    Vinte anos despois do seu pasamento, o seu cadáver foi desenterrado. Na súa caveira, por riba da  boca, seguía a haber un círculo de aramio, seguía a sorrir. Aquel era o resultado de ter abusado de tanto aparello de ortodoncia.


    Umberto se pasó toda su vida sonriendo estúpidamente, como si no pudiera evitarlo. Sonreía incluso cada vez que su partido político prescindía de él para ser candidato, cada vez que su mujer largaba su pobre comportamiento sexual, cada vez que se enteraba de que sus libros se usaban sobre todo como papel higiénico. Pero, a pesar de todo, Umberto siempre sonreía y hasta murió sonriendo.
    Veinte años despues de su fallecimiento, su cadáver fue desenterrado. Sobre su cráneo, por encima de la boca, seguía habiendo un círculo de alamabre, seguía sonriendo. Aquel era el resultado de haber abusado de tanto aparato de ortodoncia.    Umberto spent all his adult life smiling stupidly, as though he couldn't avoid it. He even smiled when once and again his political party didn't choose him as a candidate, when once and again his wife gossiped about his poor sexual behaviour, whenever he learned his books were mainly used as toilet paper. However Umberto always smiled and even died smiling.
    Twenty years after his death, his corpse was digged up. On his skull there was still a round metal circle around his mouth, thus he kept on smiling. That was the result of abusing of dental bracketing.

terça-feira, 16 de março de 2010

Twenty five

    Hoxe os microorganismos da auga da billa non son precisamente "micros", percíbense á simple vista. Mais o peor de todo é que parecen intelixentes...


    Hoy los microorganismos del agua del grifo no son precisamente "micros", se notan a simple vista. Pero lo peor de todo es que parecen inteligentes...


    Today the tap water microorganisms are just "little organisms" , they can be seen at a glance. But worst of all is that they appear to be intelligent...