Páginas

sábado, 27 de fevereiro de 2010

Twenty two.- Homage to Kafka (1)

   De súpeto, deixei a cerveza na mesa, erguinme, pousei unhas coroas checas e botei a camiñar por Celetná, logo a Praza Venceslao, até que cheguei á Praza de Jan Palah, despois de pasar por Kaprova. Mais non rematou aí a cousa, tirei para a Ponte de Carlos até que cheguei a Malá Strana. Un guicho vestido de mariñeiro quixo venderme un billete para un cruceiro polo Moldava, mais eu rexeitei amabelmente o convite nun checo perfecto. Non puiden evitar subir ao Castelo e á Sé para despois baixar de novo e ir para as sinagogas, xa do outro lado do río.
   Tiña que acabar con aquilo, xa era cuestión de vida ou morte. O único modo de neutralizar un produto típico checo era cun produto típico non checo. Houben agarrame con forza a un farol e pedir unha cocacola, alí por Mustek, nun deses postos de comida rápida abertos 24 horas. Engulín a cocacola dun grolo sen alentar. Os efectos foron inmediatos. Ao cabo puiden relaxar un bocadiño despois de ter seguido o periplo de Kafka durante dúas horas a toda a velocidade. Mais unha vez, os meus amigos xogáranma. Pedíranme outra cervexa checa especial para turistas, cuxos efectos son letais: quen bebe nela compórtase coma un turista enxebre e é quen de falar checo polo menos seis horas.
   Nunca, nunca máis.

   De repente dejé la cerveza en la mesa, me levanté, dejé unas coronas checas y eché a andar por Celetná, luego la Plaza de Venceslao, hasta que llegué a la Plaza de Jan Palah, después de pasar por Kaprova. Pero no acabó ahí la cosa, luego tiré hacia el puente de Carlos hasta llegar a Malá Strana. Un tío vestido de marinero me quiso vender uno de esos cruceros por el Moldava, pero yo lo rechacé amablemente en un checo perfecto. No pude evitar subir al Castillo y a la Catedral, para después volver a bajar e ir hacia las sinagogas ya al otro lado de río.
   Tenía que acabar con aquello, era cuestión de vida o muerte. La única manera de neutralizar un producto típico checo era con un producto típico no checo. Me tuve que agarrar con todas mis fuerzas a una farola y pedir una cocacola, allí por la zona de Mustek, en uno de esos puestos de comida rápida abiertos 24 horas. Me tomé la cocacola de un trago sin respirar. Los efectos fueron inmediatos. Finalmente pude relajarme después de haber seguido el periplo de Kafka durante dos horas a toda velocidad. Otra vez más, mis amigos me la habían jugado. Me habían pedido otra cerveza checa especial para turistas cuyos efectos son letales: quien se la bebe se comporta como un turista  genuino y puede hablar checo durante al menos seis horas.
   Nunca, nunca más.   All of a sudden I left my beer on the table, stood up, left a few Czech crowns and began walking along Celetná, then Wenceslaw Square, till I reached Jan Palah's Square, after having gone through Kaprova. But I didn't finish there, I also went across Charles Bridge till I arrived at Malá Strana. A bloke dressed up as a saylor tried to sell me a ticket for one of those cruises along the Moldava, but I kindly refused his invitation in a perfect Czech. I couldn't avoid climbing to the Castle and the Cathedral, then come down and walk around the synagogues on the other side of the river.
   I had to stop it. It was an emergency. The only possibility to neutralise a typical Czech product was with a typical non-Czech product. I had to hold myself strongly to a street lamp and order a coke, in Mustek, at one of those fast food places open 24 hours a day. I swallowed the coke at once. Just in one gulp. The effect was immediate. I could finally relax after having followed Kafka's trip for a couple of hours at all speed. Once again, my friends had made fun of me; they had ordered another tourist-friendly Czech beer for me, whose effects are lethal: whoever drinks it, behaves like a genuine tourist and speaks Czech for at least six hours.
   Never, never again.

Sem comentários: