Páginas

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

Twenty one

    Unha folla dun vello xornal atravesou o océano empurrada polo vento durante máis de trescentos oitenta quilómetros.
    Ao cabo caeu na cabeza dun home que moraba nunha pequena illa deserta.
    A folla do xornal traía unha noticia que dicía: "Diminúen aínda máis as taxas de natalidade".
    O home ollou ao seu redor, contemplou a súa soidade infinita e pensou:
    "Non precisaba un anaco de papel para saber iso..."
    Despois deulle un uso hixiénico á folla de papel, o cal, polo menos, lle causou un gran pracer despois de tanto tempo.

    Una hoja de periódico atravesó el océano empujada por el viento durante más de trescientos ochenta kilómetros.
     Al final cayó en la cabeza de un hombre que vivía en una pequeña isla desierta.
     La hoja de periódico traía una noticia que decía: "Desciende la tasa de natalidad aún más".
     El hombre miró a su alrededor, contempló su soledad infinita y pensó:
     "Para saber eso, no necestio este papel..."
     Después, le dio un uso higiénico a la hoja de papel, lo cual, al menos, le causó un gran placer después de tanto tiempo.    A sheet of an old newspaper was pushed by the wind all over the ocean for more than three hundred and eighty kilometres.
     It finally fell on the head of the only man living in a certain small desert island.
     The sheet of the newspaper brought a news saying: "Natality rates are diminishing even more".
     The man looked around, watched his endless loneliness and thought:
     "I didn't need a piece of newspaper to know that..."
     Then he used the sheet for hygienic purposes, which at least caused him a great pleasure after so long.


Sem comentários: