Páginas

domingo, 7 de fevereiro de 2010

Thirteen

    - Eu non lle provoquei o accidente, sarxento. O auto que ía por diante de min levaba un autocolante que dicía: "Béixame o cu", o cal é de moi mal gusto, axente. Mais foi o meu auto o que seguiu as instrucións do autocolante, señor, acredíteme. O meu auto tentou beixar o traseiro do outro auto, por iso empurrou... Mais, honestamente, o outro condutor ben o merecía, axente, porque o meu auto, coitado, non lle ten beizos para  beixar....


   - Yo no provoqué el accidente, sargento. El coche que iba por delante de mí llevaba una pegatina que decía: "Bésame el culo", lo cual, ya ve usted, es de muy mal gusto. Pero fue mi coche el que siguió las instrucciones de la pegatina, agente. Mi coche intentó besar el trasero del otro coche, por eso empujó... Pero, honestamente, el otro conductor se lo merecía, agente, porque mi coche, el pobre, no tiene labios para besar...


    It wasn't me who provoked the crash, sergeant. On the car in front of me there was a sticker saying: "Kiss my arse", which I consider it's absolutely disgusting, sir. But it was my car itself that followed the instructions of the sticker, sir, believe me. My car tried to kiss the other car's behinds, so it pushed... Honestly, the other driver deserved it, you know, sir, because my car -poor little thing- has no lips to kiss with...

Sem comentários: