Páginas

domingo, 7 de fevereiro de 2010

Fourteen

    Na fin da homenaxe ao gaiteiro máis ancián, ao homenaxado bisbáronlle algo na orella. 
    - E logo, como que hei pagar dereitos por soa-la miña propia composición coa gaita? -preguntou anoxado o gaiteiro ao funcionario da Sociedade de Creadores, o home de preto que bisbara ao gaiteiro na orella. 
    O home de preto xa estaba afeito a loitar nas circunstancias máis violentas, mais o home que estaba diante del tiña 101 anos, así que se limitou a finxir unha especie de sorriso mentres dicía: 
    - Acouge, señor. Agora vostede páganos 300€ por toca-la gaita e nós despois devolvémoslle 120€ que lle corresponden como dereitos...


    Al final del homenaje al gaitero más anciano, al homenajeado le susurraron algo en la oreja. 
    - A ver, ¿cómo que tengo que pagar derechos de autor por tocar mi propia composición con la gaita? -preguntó enfadado el gaitero al funcionario de la Sociedad de Creadores, el hombre de negro que le había susurrado en la oreja. 
    El hombre de negro ya que quien estaba ante él era un hombre de 101 años, así que se limitó a fingir una sonrisa: 
    - No se preocupe, señor, usted ahora nos paga 300€ por tocar la gaita y nosotros después le devolvemos 120€ que le corresponden como derechos...


    At the end of the homage to the oldest piper, the homaged man was whispered something in his ear. 
    "How come shall I have to pay rights to play my own composition with the pipe?", asked the piper absolutely upset with the officer of the Creators' Society, the man in black that had whispered in the piper's ear. 
    The man in black was used to fighting against the most violent situations, but the man in front of him was 101 years old, so he just answered trying to produce a kind of a smile: 
    "Don't worry, sir. Now you pay 300€ for playing the pipe, but then we will pay you back 120€ that correspond to you as royalties...

Sem comentários: