Páginas

quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

Ten

    O primeiro que fixen ao volver á casa, por volta das once da noite, foi contarlle á miña dona o magnífico discurso que o director, frei Neri, nos dera acerca da familia.
    - Eu xa sabía que a familia era todo na vida -dixen-, por iso paso todo o meu tempo a traballar naquela escola bendita de Deus".
    De repente, unha rapariga entrou na cociña por un copo de leite.
    - Quen é esa? -pregunteille á miña dona susurrando.
    - É a túa filla maior -dixo ela-, parece que non paras moito por aquí ultimamente...


    Lo primero que hice al volver a casa, alrededor de las once de la noche, fue contarle a mi mujer el magnífico discurso que el director, fray Neri, nos había dado acerca de la familia.
    - Yo ya sabía que la familia es todo en la vida -dije-, por eso me paso todo el tiempo trabajando en aquella escuela bendecida por Dios".
    De repente entró una muchacha en la cocina a buscar un vaso de leche.
    -¿Quién es esa?-le pregunté a mi mujer susurrando.
    -Es tu hija mayor -respondió ella-. Se ve que paras poco por aquí últimamente....


    The first thing I did as soon as I came back home, at around 11 p.m. was tell my wife about the splendid speech our headmaster, Brother Neri, had given us about family.
    "I already knew family was everything in life", I said. "That's why I spend all my time working at that school blessed by God".
    Suddenly a girl came into the kitchen to fetch a glass of milk.
    "Who's that?" I asked my wife whispering.
    "It's your eldest daughter", she said. "It seems you haven't been around here lately...". 


Sem comentários: