Páginas

segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

noventa e nove

"Vas aburar no inferno!!", ameazou con rostro apocalíptico o abade á muller. Mais ela, no canto de se botar atrás, prendeu un cigarro e deu unha bocanada  prolongada, para despois expulsar o fume densamente. A seguir, toda calma, ela díxolle: "Non sabe? Teño cancro de pulmón. Hai xa vinte anos que eu fumo o inferno..."

"¡¡Vas a arder en el infierno!!", amenazó con rostro apocalíptico el cura a la mujer. Pero ella, en vez de echarse atrás, encendió un cigarro y le dio una calada prolongada, para luego expulsar el humo densamente. A continuación, con toda, la calma ella le dijo: "¿Sabe? Tengo cáncer de pulmón. Hace ya veinte años que me fumo el infierno..."

Sem comentários: