Páginas

quinta-feira, 10 de dezembro de 2009

cento dous

O líder espiritual acababa de ouvir a pregunta: "Cal é a vontade divina sobre a idea de facer nevar artificialmente nas montañas da patria da parte dos infieis?". A asemblea masculina esperaba a resposta nun silencio sepulcral. O líder non sabía o que responder. Os fieis non separaban os ollos del. Pasaron uns minutos que semellaron séculos. Até que o líder baixou a man aos testículos para se rañar. Aquel era o sinal esperado pola asemblea que indicaba que o líder ía falar.

El líder espiritual acababa de oír la pregunta: "¿Cuál es la voluntad divina sobre la idea de hacer nevar artificialmente en las montañas de la patria por parte de los infieles?". La asamblea masculina esperaba la respuesta con un silencio sepulcral. El líder no sabía qué responder. Los fieles no separaban los ojos de él. Pasaron unos minutos que parecieron siglos. Hasta que el líder se bajó la mano a los testículos para rascarse. Aquella era la señal esperada por la asamblea que indicaba que el líder iba a hablar.

Sem comentários: