Páginas

terça-feira, 15 de dezembro de 2009

cento dez

A paisana recibiu aquela mensaxe electrónica que pedía ser reencamiñada a vinte persoas máis, sob pena de sufrir castigos terríbeis e desgrazas brutais na vida. Axiña dispúxose a obedecer cegamente aquela orde e enviou a vinte contactos aquela mensaxe. Cabo de tres días, ardéralle o apartamento, rompera  o pescozo, roubáranlle o cartón de crédito e aínda a abandonara o seu home, mais ela ficou tranquila, porque sabía que, se non tivese envidado a mensaxe, tería sufrido desgrazas aínda peores.

La mujer recibió aquel emilio que pedía ser reenviado a veinte personas más, so pena de sufrir castigos terribles y desgracias brutales en la vida. Inmediatamente se dispuso a obedecer ciegamente aquella orden y reenvió a veinte contactos aquel mensaje. Al cabo de tres días, se le había quemado el apartamento, se había roto el cuello, le habían robado la tarjeta de crédito y hasta la había abandonado su marido, pero ella estaba tranquila, porque sabía que, si no hubiera enviado aquel mensaje, habría sufrido desgracias aún peores.

Sem comentários: