Páginas

domingo, 20 de dezembro de 2009

cento catorce

P. García descubriu que os pobos latinos do sur da Europa tiñan un xen que lles impedía aprender linguas estranxeiras. A descuberta era todo un achado... Mais entón lembrou como a súa ex muller -aquela besta rabiosa- desesperaba dando aulas de inglés a adolescentes, o sufrimento que aquilo lle causaba. P. García decidiu daquela que mantería a súa descuberta en segredo polo menos até que ela, a súa ex muller, se xubilase.

P. García descubrió que los pueblos latinos del sur de Europa tenían un gen que les impedía aprender lenguas extranjeras. El descubrimiento era todo un hallazgo... Pero entonces recordó cómo su ex mujer -aquella bestia rabiosa- se desesperaba dando clases de inglés a adolescentes, el sufrimiento que aquello le causaba. P. García decidió que mantendría su descubrimiento en secreto al menos hasta que ella, su ex mujer, se jubilase.

Sem comentários: