Páginas

sexta-feira, 6 de novembro de 2009

sesenta e un

O tradutor pasara toda a noite a traballar naquelas sesenta derradeiras páxinas. Cando rematou o traballo, caeu adormecido sobre a mesa, diante da pantalla do computador, que nin chegou a fechar. O que era imprevisíbel era que o texto orixinal, pola súa conta, se mudase durante a noite até se tornar nun documento novo afeito á outra mañá.

El traductor se había pasado toda la noche trabajando con aquellas sesenta últimas páginas. Cuando acabó el trabajo, se quedó dormido encima de la mesa, delante de la pantalla del ordenador, que ni llegó a cerrar. Lo que era imprevisible era que el texto original, por su cuenta, se cambiase durante la noche hasta transformarse en un documento completamente nuevo a la mañana siguiente.

Sem comentários: