Páginas

domingo, 29 de novembro de 2009

noventa e tres

O funcionario estaba a piques de perder os nervos. Preguntoulle ao tipo pola quinta vez: "Cal é a súa lingua? É que non entende esta en que lle falo? Seica é mudo?". Mais o tipo alto seguía alí a sorrir e a ollar para el coma un parvo, sen dicir unha palabra. Por sorte apareceu unha muller que debía ser parente do tipo alto. "Disimule, señor, mais é que el non ten lingua, nin propia nin allea. Debe ser o único home no mundo que non fala lingua ningunha". E o tipo alto, seguía alí a sorrir tan contento, como confirmándoo.

El funcionario estaba a punto de perder los nervios. Le preguntó al tipo por quinta vez: "¿Cuál es su lengua? ¿Es que no entiende lo que le digo? ¿O tal vez es mudo?". Pero el tipo alto seguí allí, sonriendo y mirándolo como un imbécil, sin decir una palabra. Por suerte, apareció una mujer que debía ser pariente del tipo alto. "Perdone, señor, pero es que él no tiene lengua, ni propia ni ajena. Debe ser el único hombre en el mundo que no habla ningún idioma". Mientras, el tipo alto seguía allí sonriendo tan contento, como confirmándolo.

Sem comentários: