Páginas

quinta-feira, 5 de novembro de 2009

cincuenta e oito

O vello profesor de secundaria fixo un pacto co diabo. Pediulle que lle permitise dominar aquela caterva de adolescentes selvaxes. O vello profesor imaxinou que o transformaría nalgún gran ditador do século XX cada vez que entrase na sala de aula, con enerxía suficiente para dominalos pola forza. Mais o diabo, moi argute,  cada vez que entraba na aula, transformábao nunha garrafa xigante de ron con cola.

El viejo profesor de secundaria hizo un pacto con el diablo. Le pidió que le permitiese dominar a aquella caterva de adolescentes salvajes. El viejo profesor se imaginó que lo transformaría en algún gran dictador del siglo XX cada vez que entrase en clase, con energía suficiente para dominarlos por la fuerza. Pero el diablo, muy astuto, cada vez que entraba en clase, lo transformaba en una botella gigante de ron con cola.

Sem comentários: