Páginas

quarta-feira, 4 de novembro de 2009

cincuenta e cinco

Mercou o romance máis grande que había na libraría. Novecentas once páxinas. Cando o abriu no metro, as letras esvararon todas ao chan, espalladas, formando unha alcatifa.préta. Só quedou escrita a primeira páxina. Entón decatouse de que o libro levaba enganchado por dentro un bolígrafo. Xa sabía o lector que habería convertirse en escritor... novecentas dez páxinas. E todo por non ter lido o título: The challenge.

Se compró la novela más grande que había en la librería. Novecientas once páginas. Cuando la abrió en el metro, se deslizaron todas las letras al suelo, esparcidas, formando una alfombra. Tan solo se quedó escrita la primera página. Entonces se dio cuenta de que el libro llevaba un bolígrafo enganchado. Ya sabía el lector que tendría que hacer de escritor... novecientas diez páginas. Y todo por no haber leído el título: The challenge.

Sem comentários: