Páginas

sábado, 19 de setembro de 2009

cinco

Após entraren na rolda de recoñecemento, o axente de policía preguntou á vítima se entre aqueles cinco individuos recoñecía quen lle roubara o moedeiro. A vítima ollou durante un bocado longo para os cinco individuos, mais non daba recoñecido o autor do furto. O axente tratou de acougar a vítima, mais esta, xa cuberta de suor, dixo: "Verá axente, eu non teño preconceptos, mais todos os chimpancés me parecen iguais".

Tras entrar en la ronda de reconocimiento, el agente de policía preguntó a la víctima si entre aquellos cinco individuos reconocía a quién le había robado el monedero. La víctima miró durante un buen rato a los cinco individuos, pero no acababa de reconocer al autor del hurto. El agente trató de tranquilizar a la víctima, pero esta, ya cubierta de sudor, dijo: "Verá, agente, yo no tengo prejuicios, pero es que todos los chimpancés me parecen iguales".

Sem comentários: